W dniu 06.10.2023r. Wykonawca otrzymał informację od Zamawiającego dotyczącą zaktualizowania i dostosowania dokumentacji STEŚ-R etap 1 do zgodności z nowymi Warunkami Technicznymi wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.