W dniu 28.07.2023r. Wykonawca otrzymał informację od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o konieczności przeprowadzenia dodatkowo oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dla obwodnicy Limanowej.