Spotkania informacyjne

Zaproszenie

Zaproszenie do spotkań informacyjnych dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji realizowanej na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, na terenie gminy i miasta Limanowa.
Długość odcinka ok. 5,6 km.

Cel i zakładany efekt zadania:

celem zadania inwestycyjnego jest budowa obwodnicy miasta Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 która pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza centrum miasta Limanowa i zwiększy bezpieczeństwo na drogach miasta Limanowa. Budowa obwodnicy pozwoli na stworzenie bezpiecznej drogi tranzytowej łączącej region województwa małopolskiego zapewniającej wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego oraz zapewni możliwość osobnej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu przez realizację równoległych dróg dojazdowych.

UWAGA! Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa spotkania odbędą się w formie indywidualnej.

Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.

Termin konsultacji indywidualnych:

– 05.08.2021 r., godz. 12:00 – 18:00 (przerwa 15:00 – 15:30)

– 06.08.2021 r., godz. 09:00 – 15:00 (przerwa 12:00 – 12:30)

W budynku Urzędu Miasta Limanowa, sala konferencyjna

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 19.07. – 31.07.2021r.

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 532 950 087

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://limanowadk28.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 06.08.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: limanowadk28@ivia.pl   lub pocztą na adres biura IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechwice – Dziedzice z dopiskiem: „Spotkania informacyjne DK28 Limanowa”.

Podgląd Orientacji

(Duży plik – Ładowanie podglądu może potrwać kilka minut)

Rozwiązania Wariantowe Obwodnicy

Ankieta

Materiały informacyjne

Nabywanie nieruchomości