Parametry Techniczne Obwodnicy

Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o następujących wstępnych parametrach technicznych:

klasa drogi:GP
prędkość projektowa:Vp = 70 km/h
przekrój:1x2
pas ruchu o szerokości:3,50 m
jezdnia o szerokości:7,0 m (na odcinkach z możliwością wyprzedzania 10.5 m)
pobocze:1.5 m (w tym 0.5 m utwardzone)
pas dzielący: brak
szerokość pasa awaryjnego:brak
kategoria ruchu:KR5
nośność nawierzchni:115 kN/oś
dostępność drogi:ograniczona tylko w węzłach i skrzyżowaniach

Docelowe parametry techniczne i typ przekroju normalnego drogi zostaną dobrane na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu.