Zamawiający

Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.: 12 417 25 11
mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
strona internetowa: gddkia.gov.pl

Kontakt dla mediów

Kacper Michna
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. kom. +48 734 117 417
tel. +48 12  417 25 77
e-mail: kmichna@gddkia.gov.pl

Biuro Projektowe

IVIA S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice
tel.: 608 548 630
mail: biuro@ivia.pl
strona internetowa: ivia.pl

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
strona internetowa: mi.gov.pl

Ważne linki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradhttps://www.gddkia.gov.pl/
Miasto Limanowa  –  Urząd Miasta Limanowa
Ministerstwo Infrastrukturyhttps://www.gov.pl/web/infrastruktura
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://rdos.gov.pl/
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie  –  http://krakow.rdos.gov.pl/
Małopolski Urząd Wojewódzkihttps://www.malopolska.uw.gov.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –  https://www.malopolska.pl/