Opis aktualnego zaawansowania prac projektowych

  1. PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE OPRACOWANIA

12 stycznia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28” pomiędzy krakowskim oddziałem GDDKiA reprezentującym Skarb Państwa i wykonawcą – IVIA S.A.

 

  1. ROZPOCZĘCIE PRAC PROJEKTOWYCH

4 grudnia 2020 rozpoczęto prace projektowe w zakresie wykonania STEŚ dla „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”.

Aktualne prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem i polegają na pozyskiwaniu i analizie materiałów wyjściowych i archiwalnych dla części ogólnej I Etapu Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego oraz materiałów do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Prace polegają na opracowaniu wstępnego STEŚ do zaopiniowania przez Zamawiającego w zakresie analizy przebiegu wariantów drogi.