Harmonogram prac

HARMONOGRAM
1.1STEŚ-R (ETAP I - ZAKRES ŚRODOWISKOWY z analizą wariantów)III kwartał 2022
1.2KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO DECYZJI DŚUI kwartał
2021
1.3MATERIAŁY DO WNIOSKU O DŚU WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJIII kwartał
2022
1.4MATERIAŁY DO WNIOSKU O DŚU WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJIII kwartał
2023
1.5STEŚ-R (ETAP II - ZAKRES KONCEPCJI PROGRAMOWEJ)I kwartał
2024
1.6OPRACOWANIA GEODEZYJNE (integralna część STEŚ-R)III kwartał 2022
1.7WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO - STEŚ-R ETAP II kwartał
2022
1.8WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO - STEŚ-R ETAP IIIII kwartał 2023
1.9DOSTOSOWANIE WZORCOWYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH (WWIORB I PFU) DO SPECYFIKI PRZEDSIEWZIECIA - ETAP II STEŚII kwartał
2024
2REZERWA CZASOWA - DLA ETAPU I UMOWYII kwartał
2024
3ETAP II - UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓWII kwartał
2025

ETAP I umowy – wykonanie dokumentacji projektowej – 43 miesiące od podpisania umowy

ETAP II – Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów – 11 miesięcy od rozpoczęcia procedury