Harmonogram prac

HARMONOGRAM
1.11.1 STEŚ-R (ETAP I - ZAKRES ŚRODOWISKOWY z analizą wariantów węzła i przejścia)IV kwartał 2023
1.2KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA DO DECYZJI DŚUI kwartał 2023
1.3RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DO DECYZJI DŚUIV kwartał 2023
1.4MATERIAŁY DO WNIOSKU O DŚU WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI DŚUII kwartał 2023
1.5STEŚ-R (ETAP II - ZAKRES KONCEPCJI PROGRAMOWEJ)IV kwartał 2024
1.6OPRACOWANIA GEODEZYJNE (integralna część STEŚ-R)II kwartał 2024
1.7WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO - STEŚ-R ETAP II kwartał 2023
1.8WYKONANIA DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA DROGOWEGO - STEŚ-R ETAP IIIII kwartał 2024
1.9DOSTOSOWANIE WZORCOWYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH (WWIORB I PFU) DO SPECYFIKI PRZEDSIEWZIECIA - ETAP II STEŚIII kwartał 2024
2REZERWA CZASOWA - DLA ETAPU I UMOWYIV kwartał 2024
3ETAP II - UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓWIV kwartał 2025

ETAP I umowy – wykonanie dokumentacji projektowej – 50 miesięcy od podpisania umowy

ETAP II – Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów – 11 miesięcy od rozpoczęcia procedury