Nazwa zadania

Na zlecenie inwestorów krakowskiego oddziału GDDKiA przygotowywana jest dokumentacja projektowa pn.:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla dokumentacji projektowej „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28”

Planowana budowa stanowi jedno zadanie projektowe, którego wykonawcą jest IVIA S.A. na podstawie Umowy nr I/245/ZI/I-1/2020 z dnia 12.10.2020 r.

Zamówienie obejmuje m.in.:
– wykonanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej
– uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
– wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej