W dniu 11.12.2023r. Wykonawca otrzymał informację od Burmistrza Miasta Limanowa o obowiązku ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu DK28 według wariantu W1A”.