• W dniu 27.02.2023r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Oddziale GDDKiA w Krakowie. Na tym spotkaniu została przedstawiona Analiza wielokryterialna oraz zaprezentowana metoda tej analizy porównawczej między wariantami W1, W2, W3.
  • Podczas posiedzenia zatwierdzono KIP – Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do decyzji DŚU.