Dokumentacja badań podłoża gruntowego – STEŚ-R Etap I

DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA

  • Wykonawca złożył do Zamawiającego Dokumentację Hydrogeologiczną dla obw. Limanowej w ciągu DK 28 z dniem 06.03.2023r.
  • Po zaakceptowaniu przez zamawiającego z dniem 26.04.2023r. Dokumentacja Hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne dla budowy jednojezdniowej drogi krajowej 28, klasy GP została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.