Spotkanie informacyjne

5 – 8 sierpnia 2021 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami. Wypełnione ankiety prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2021.Ankiety należy wysłać na adres email: limanowadk28@ivia.pl lub drogą tradycyjną na adres biura IVIA S.A., ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice – Dziedzice z dopiskiem „Limanowa DK28„. Termin kolejnego spotkania dla osób zapisanych na listę dodatkową planowany jest w dniu 18.08.2021 w budynku Urzędu Miasta Limanowa w sali konferencyjnej.